หน้าหลัก ท่อไฮโดรลิค การบริการ ความสามารถ มาตรฐานคุณภาพ โครเมียมเทคโนโลยี ข่าว ติดต่อเรา EN

News


Delta Hose Team achieves SQEP Gold Award

10 January 2020 - Delta Hose Team achieves a Supplier, Quality, Excellence, Process (SQEP) Gold Award by CRTT and is the second manufacturing company ever to achieve this type of award in Thailand.…


Delta visits Hand To Hand Foundation located in Pattaya

09 January 2020 - Delta visits Hand To Hand Foundation located in Pattaya, Thailand, for donations to slum families and to see the progress on new housing village to re-home the families. …


Team Building at Fountain Tree Resort, Khao Yai, Thailand

05 December 2019 - Delta Hydraulics (Thailand) Ltd. visits Khao Yai for team building activities and competitions.…


Delta Hydraulics (Thailand) Ltd. Visits Caterpillar Underground Mining Rayong, Thailand

03 December 2019 - Delta Hydraulics (Thailand) Ltd. visits Caterpillar Underground Mining Rayong, Thailand for 5S Benchmarking and Manufacturing Area for Continuous Improvements. …


MT BULLA, AUSTRALIA -The Delta Hydraulics Dodge Viper ACR Extreme Achieves Three Outright Wins in 2019

10 November 2019 - John and Jason White achieved an outright win in Targa High Country, staged at Mt Bulla in Victoria Tasmania. This is the Delta Hydraulics' Team's third outright Targa win for 2019, earlier in the year being outright winners in Targa North West and Targa Great Barrier Reef. The Delta Hydraulic…

Call for Inquiries

(+66) 38 924 200

Delta Hydraulics (Thailand) Ltd.

Copyright © 2019 All Rights Reserved.